Wat?

Soms komen ideeën schijnbaar moeiteloos vanzelf naar boven. Soms lukt het helemaal niet. Dat heeft alles te maken met de sfeer en de cultuur. We hebben het over het creatief klimaat in een team, organisatie, of zelfs tijdens een brainstorm. Deze 1-daagse training geeft je veel inzichten en manieren hoe je deze sfeer positief kunt beïnvloeden. Hoe je kunt werken aan een creatief klimaat dat mensen uitnodigt tot meer creatief gedrag. Dit leidt weer tot betere resultaten.

Het raamwerk voor deze training zijn de 10 Creative Climate Dimensions van Göran Ekvall. Na veel onderzoek in productiebedrijven was Ekvall in staat om 10 factoren te benoemen waarmee je het creatief klimaat kunt beïnvloeden. Voorbeelden zijn “challenge”, “freedom”, “trust” en “idea-time”.

Tijdens deze 1-daagse training zal Erik op ten Berg veel best practices aanreiken bij deze 10 Climate Dimensions. Best practices voor teams, voor organisaties en voor tijdens brainstorm sessies. Samen met de ervaring van de deelnemers gaan we bij een paar dimensies daarop doordenken en verder aanvullen.

Je maakt een quick scan van het creatief klimaat van je eigen situatie. Je onderzoekt op welke dimensies je dit klimaat kunt verbeteren. Je gaat op zoek naar ideeën om hier zelf invulling aan te geven. Dit maakt de dag inspirerend en praktisch.

Voor wie?

Deze training is bij uitstek geschikt voor mensen die in hun werk met goede ideeën en oplossingen moeten komen. Soms vanuit jezelf, soms omdat je de creativiteit van anderen wilt benutten. Deelnemers willen ontdekken welke invloed zij kunnen hebben op het creatief klimaat in hun werksituaties.

Op het programma

  • Heeft het Ekvall-model van Creative Climate Dimensions geen geheimen meer voor je.
  • Neem je een hoop best practices om het creatief klimaat te verbeteren mee.
  • Je krijgt tips voor verschillende contexten: voor teams, voor organisaties en voor brainstorm sessies
  • Je hebt een Quick scan van het creatieve klimaat in jouw werksituatie
  • Heb je een rugzak vol goede ideeën om zelf mee aan de slag te gaan na deze training

Door wie?

Erik is MSc in Creativity en een van de ervaren creativity professionals van het COCD.

Opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU-Delft in de jaren tachtig, werkte hij in de jaren negentig als MKB-adviseur. In 2000 besloot Erik op ten Berg om een van de beste “creativity professionals” van Nederland te worden.

Innovatie, verandering en creativiteit zijn de kernwoorden waar het in zijn werkzaamheden meestal om draait. Erik laat op een inspirerende manier zien hoe je met gestructureerd creatief denken sneller tot betere oplossingen komt voor allerlei soorten vraagstukken. Erik’s werkwijze is gebaseerd op de principes van Creative Problem Solving (CPS). In de afgelopen jaren werkte hij voor tientallen organisaties, begeleidde hij honderden brainstormsessies en heeft hij duizenden mensen getraind hoe ze hun creatieve denkvermogens slimmer kunnen gebruiken.

Erik op ten Berg is nauw verbonden met het International Center for Studies in Creativity (ICSC) in Buffalo waar hij in 2010-2012 de felbegeerde en unieke “Master of Science in Creativity and Change Leadership” behaalde.

Inschrijven

Over Farm of Inspiration

Farm of Inspiration is een authentieke groene locatie waar je kan oogsten wat moeder natuur ons aanbiedt: rust, ruimte en inspiratie. Hier stimuleren we individuen en teams om hun grenzen te verleggen, hun speelsheid te (her)ontdekken, hun creativiteit te ontwikkelen en zichzelf steeds te vernieuwen.

Koffie op de binnenkoer?